Wikia


Algemene informatieEdit

Lied
Titel  : Daar is uit 's werelds duist're wolken
Oorspr. titel  : {{{oorspr. titel}}}
Tekst  : Nicolaas Beets
Vertaling  : {{{vertaling}}}
Melodie  : Johannes G. Bastiaans
Altern. melodie  : {{{altern. melodie}}}

Tekst Vers 1:

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Vers 2:

Gij wilt met vrede tot ons komen,

met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.

Het juk is van de hals genomen,

God lof, wij zijn geen slaven meer!

De staf des drijvers ligt verbroken,

aan wie ons hart zich had verkocht,

en 't wapentuig in brand gestoken

van hem, die onze zielen zocht.

Vers 3:

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

Vers 4:

o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

LiedbundelsEdit

90 Gezangen  : {{{90G}}}
Aanv. gezangenbundel NGK  : {{{NGK}}}
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : 91
Evangelische liedbundel  : {{{EL}}}
Gereformeerd Kerkboek  : {{{GK}}}
Gezangen voor de NHK  : 10
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : 26
Liederen voor de Gemeentezang  : 161
Opwekkingsliederen  : {{{Opw}}}
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : {{{YfC}}}
Zangbundel Joh. de Heer  : 593
Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}

BronnenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.